کارخانه نوآوری آزادی

کارخانه نوآوری آزادی پارک فناوری پردیس از ابتدای تاسیس تاکنون همواره در پی تکمیل سبد پذیرش خود بوده و سعی داشته طیف کاملی از بازیگران اقتصاد دانش بنیان (از استارتاپها…

ادامه خواندن کارخانه نوآوری آزادی

کارخانه نوآوری مشهد

کارخانه نوآوری مشهد کارخانه نوآوری مشهد بستری را فراهم می‌کند که افراد را به طور موثر به هم متصل می‌کند و همکاری و تبادل دانش را تشویق می‌کند. مسائل سازمانی…

ادامه خواندن کارخانه نوآوری مشهد