کارخانه نوآوری گرگان

کارخانه نوآوری گرگان کارخانه نوآوری گرگان به عنوان ششمین کارخانه نوآوری کشور و با حضور معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری افتتاح شد تا زیست‌بوم نوآوری و فناوری در استان گلستان…

ادامه خواندن کارخانه نوآوری گرگان

کارخانه نوآوری زاهدان

کارخانه نوآوری زاهدان کارخانه نوآوری زاهدان ، هاب نوآوری در جنوب شرق کشور است.این کارخانه در دو فاز و با 6 خانه خلاق راه اندازی شده استبخشی از فضای این…

ادامه خواندن کارخانه نوآوری زاهدان

کارخانه نوآوری درخشان

کارخانه نوآوری درخشان طرح منطقه ویژه علم و فناوری استان یزد از سال ۱۳۸۵ با مصوبه هیئت محترم وزیران در دستور کار مدیریت استان قرارگرفت و در طی سالیان گذشته…

ادامه خواندن کارخانه نوآوری درخشان