کارخانه نوآوری گیلان

کارخانه نوآوری گیلان کارخانه نوآوری گیلان، که زمزمه راه اندازی آن سال‎ها است به گوش می‎خورد، پس از مدت‌ها بررسی و ارزیابی، توسط معاونت علمی ریاست جمهوری و با کمک‌های…

ادامه خواندن کارخانه نوآوری گیلان

کارخانه نوآوری گرگان

کارخانه نوآوری گرگان کارخانه نوآوری گرگان به عنوان ششمین کارخانه نوآوری کشور و با حضور معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری افتتاح شد تا زیست‌بوم نوآوری و فناوری در استان گلستان…

ادامه خواندن کارخانه نوآوری گرگان

کارخانه نوآوری زاهدان

کارخانه نوآوری زاهدان کارخانه نوآوری زاهدان ، هاب نوآوری در جنوب شرق کشور است.این کارخانه در دو فاز و با 6 خانه خلاق راه اندازی شده استبخشی از فضای این…

ادامه خواندن کارخانه نوآوری زاهدان