کارخانه نوآوری مشهد

کارخانه نوآوری مشهد بستری را فراهم می‌کند که افراد را به طور موثر به هم متصل می‌کند و همکاری و تبادل دانش را تشویق می‌کند. مسائل سازمانی به عنوان چالش مطرح می‌شوند و این امر شرکت‌کنندگان را تشویق می‌کند تا ایده ها را به اشتراک بگذارند و توسعه دهند.

با شکل‌گیری كارخانه نوآوری مشهد، فضایی مناسب برای حضور بازیگران اصلی زیست بوم نوآوری و فعالیت‌های آنان، پدید آمد. این فضا بستر مناسبی برای گردآوری منابعی قدرتمند نظیر: سرمایه گذاران خطرپذیر، شتابدهنده‌ه‌ها، استارتاپ‌ها، تامین‌کنندگان خدمات و… می‌باشد. این مجموعه غیرانتفاعی منطقه‌ای، با هدف کمک به راه اندازی و توسعه کسب‌وکارها و شکل‌گیری اجتماع نوآوری، تشکیل شده است

برگزار کنندگان

[contact-form-7 404 "Not Found"]