کارخانه نوآوری قم

ایده پردازی؛ نوآوری و تولید علم باهدف رونق وجهش تولید و بکاری گیری آن در صنایع مختلف ایده‌های جدیدی است که مراکز نوآوری در کشور زیر سایه تحریم‌ها می‌توانند داشته باشند.در حال حاضر 120 مرکز نوآوری در کشور فعالیت دارند که فلسفه آن‌ها پرورش ایده‌های نو؛ قدم در مسیر تولید ثروت و هم‌چنین رهایی از اقتصاد وابسته به نفت و فرآورده‌های آن خواهد بود.در قم نیز مراکز مهمی زیر نظر پارک علم و فناوری استان فعالیت دارند که با بهره‌گیری از تجربه جوانان درزمینهٔ نوآوری و تولید علم درزمینهٔ های مختلف اقتصادی و تولیدی فعالیت دارند.پرورش ایده‌های نو، تولید ثروت، مسیری برای رهایی از اقتصاد نفتی و پیشرفت؛ در مسیر نو است،  مسیر شکل‌گیری زیست‌بوم فناوری و نوآوری در کشور. دانشگاه ادیان و مذاهب قم  با مشاهده تلاش و همت جوانان در قالب استارتاپ ها و این‌که باوجود فعالیت مطلوب حمایتی هم نمی‌شوند تصمیم بر در اختیار گذاشتند زمین جدید دانشگاه برای کارخانه نوآوری گرفت.این کارخانه 6 هزار متر سوله دارد و جهت استقرار استارتاپ ها و شرکت های نوآور طراحی و ایجاد شده است.

برگزار کنندگان

[contact-form-7 404 "Not Found"]