کارخانه نوآوری درخشان

طرح منطقه ویژه علم و فناوری استان یزد از سال ۱۳۸۵ با مصوبه هیئت محترم وزیران در دستور کار مدیریت استان قرارگرفت و در طی سالیان گذشته با بهره گیری از همه ظرفیت‌های استانی و ملی و با الگو گیری از تجارب جهانی با جدیت تمام پیگیری شده است. ثمره این تلاش‌ها و پیگیری‌ها، تصویب نهایی طرح منطقه ویژه علم و فناوری استان یزد در ۲۷ دی ماه سال ۹۳ در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری کشور بوده استتوسعه در استان یزد در با توجه به ویژگی‌ها و محدودیت‌های طبیعی و از طرف دیگر با عنایت به پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های انسانی عمدتا به سمت فناوری‌های بر‌تر و صنایع پاک گرایش داشته است و در حال حاضر نیز با ایجاد منطقه ویژه علم و فناوری، با عزم راسخ و تلاش مضاعف در این مسیر حرکت خواهد نمود. در واقع نقش منطقه ویژه علم و فناوری ایجاد یکپارچکی و مدیریت کلان منابع و ظرفیت‌های استان در تبدیل شدن استان یزد به یک منطقه ویژه علم و فناوری با تمرکز بر محورهای فناوری اطلاعات و ارتباطات و الکترونیک می‌باشد.مناطق ویژه علم و فناوری منظومه‌ای از امکانات علمی، صنعتی و تولیدی، آزمایشگاهی، تحقیقاتی، زیر ساخت‌ها و محیط‌های ارتباطی، نهاد‌ها و مؤسسات، افراد و اطلاعات هستند. که با تکیه بر خلاقیت‌ها و نوآوری‌ها در یک گستره جغرافیایی و بر اساس یک نظام مدون و هم پیوند با اهداف و راهکارهای معین هماهنگ شده و با جذب فرصت‌ها و سرمایه‌های علمی، اقتصادی، انسانی، ملی، منطقه‌ای و بین المللی و اشتراک منافع همه طرفهای ذی نفع و هم افزایی بین سازمان‌ها، مراکز و مؤسسات حاضر در منطقه، سبب ارتقای فناوری و در نتیجه توسعه تولید، ثروت، رفاه ملی و ایجاد جامه دانایی محور می‌شوند.

برگزار کنندگان

[contact-form-7 404 "Not Found"]