کارخانه نوآوری آفتاب

صنعتی شدن به شکل نوین امروزی در اراک، با تاسیس کارخانه ماشین سازی صورت گرفت.کارخانه ای که آموزش در آن مقدم بر تولید بود به گونه ای که مجتمع آموزش و تحقیقات صنعتیِ آن دو سال پیش از آغاز به کار کارخانه شکل گرفته بود و حلقه اتصال علم و صنعت در اراک شد.حدود 50 سال بعد، این واحد مادر تخصصیِ صنعت ساز با همان رویکرد بدو تاسیس به مقوله تحقیقات، آموزش، فناوری و نوآوری؛ قدم به عرصه جدیدی گذاشت که توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تبیین شده بود و آن چیزی نبود جز تاسیس کارخانه نوآوری، کارخانه ای که از آن با عنوان کارخانه تولید استارتاپ نیز نام می برند.کارخانه نوآوری آفتاب با مساحتی نزدیک به 11 هکتار فضای عمومی و 18 هزار متر فضای تخصصی صنعتی در شرکت ماشین سازی اراک با ایجاد زیرساخت های اداری و صنعتی و با هدف توسعه فناوری، دانش آفرینی و پیشرفت صنعتی و اقتصادی از طریق جذب ایده های نو شکل گرفت تا با تجمیع سرمایه های فکری و مالی، ایده های نوآورانه را به منصه ظهور و تولید برساند.

برگزار کنندگان

[contact-form-7 404 "Not Found"]